” Projektet skall bidra med fördjupad kunskap och upplevelser som bygger på kulturarvet, landskapet och människornas berättelser”

Den röda granitkusten är unik i världen och har en stor potential att locka besökare.

Genom en förstudie har 12 unika miljöer analyserats fram som genom speciella insatser ska kunna utvecklas till kvalitativa besöksmål inom konceptet granitkusten.

Under GRANITKUSTEN som portal vill vi utveckla natur-och kulturarvsturism genom att stärka befintliga aktörer samt skapa fler entreprenörer inom kultur- och besöksnäringen.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil) med Sotenäs kommun som projektägare.