Stångehuvud Här finns i förstudien angivit att det är både det orörda och skyddade naturområdet med geologin i fokus och de ställen där det brutits granit. Lysekils mäktiga kyrka; ”katedral”, idrottsplatsen samt Vikarvet Bohusmuseum. 

Härnäset Fantastiskt landskap med många lämningar av kommunikationer, samhällen som vuxit fram t ex Fågelviken och Slävik. Byggnadsminnesförklarat Folkets Hus på Härnäset. Eds storbrott. 

KKV –Bohuslän, Skärholmen. En mycket utvecklingsbar miljö där en kan ta del av nutida stenprocesser med koppling till skulptur och konst. Här finns även en aktivt bearbetningsanläggning för granit i verksamhet på Skärholmen.

Hamburgsund Aktiv förening som dokumenterar och vårdar olika stenmiljöer. Många småbrott samt ”Sibirien” som storbrott och den omvandlade ”Scen på Bönn”. Vandringsleder finns.


 FjällbackaGeologiskt intressant med bergssidorna i samhället. Granitkyrka av Adrian Pettersson med magnifikt läge och kyrkogård bredvid. Ny skulptur uppe på berget av Arne Isacsson och Pål Svensson. Gammal utskeppningsplats och ett spännande arkiv hos Kville Hembygdsförening. 

Svinesundsområdet Gränsland med betydande lämningar från olika tidsepoker. Lämningar av kommunikationer på båda sidor av gränsen med intressant bebyggelse. Svinesundsbron och utvecklingsbara områden vid de båda äldre tullstationerna.

Krokstrand. Centrum för granitindustrin i norra delen av Bohuslän och för båda sidor av Idefjorden. Unik samhällsbildning med mycket bevarat från industriepoken. Idrottsplats, Folkets Hus och kajanläggningar.

Lahälla – Rixö Bostadsbebyggelsen, föreningslokalerna samt de båda stenbrotten, inte minst de bevarade lämningarna av knottfabriken i Lahälla. Skrotstensupplag och berättelser från Rixö maskinstenhuggeri. Dessutom kopplas det till hällristningarna vid Brastad (även Brastads kyrka intressant med sin granitarkitektur).

Bohus- Malmön Hela ön från Stallebrottet ned till Draget innehåller lämningar från hela industriepoken i en stor skala. Skillnaden mellan stenhuggarbostäder och fiskarbefolkningens bebyggelsemönster finns tydligt och den bevarade smedjan och miljön i Hästedalen är intressanta inslag. Här finns även förhistoriska lämningar i form av rösen. 


Hunnebostrand. Här ligger både Geoparken, Stenhuggerimuseet och skulpturparken på Udden med i miljön. Även de objekt som skapats utmed kajerna kompletterar bilden in i nutid.


Rabbalshede och Hällevadsholm. Stenbrott med speciell granitkaraktär där det funnits många brott och bearbetningsverkstäder. De båda samhällena och kopplingen granit – Bohusbanan är intressant att belysa. Etablerande av en mötesplats / ateljé sker i en av de äldre fabrikerna.

Världsarvet Tanum – Vitlycke. Innehåll välkänt med de olika lokalerna i och runt dalgångarna.